საბა ანსიანი


ქალაქი თბილისი
სასწავლებელი კომაროვი
საყვარელი ენა C++
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 36
რეგისტრაციის თარიღი 16.12.2018