ნინცი ჩხაიძე


ქალაქი Tbilisi
სასწავლებელი komarovi
საყვარელი ენა -
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 202
რეგისტრაციის თარიღი 23.12.2018