ნიკა ჭიღლაძე


ქალაქი გორი
სასწავლებელი კავკასიის უნივერსიტეტი
საყვარელი ენა -
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 4
რეგისტრაციის თარიღი 24.10.2019