ნიკოლოზ ტყებუჩავა


ქალაქი თბილისი
სასწავლებელი -
საყვარელი ენა C++,Javascript
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 130
რეგისტრაციის თარიღი 21.10.2021