ნიკა კოღუაშვილი


ქალაქი თბილისი
სასწავლებელი სკოლა-ლიცეუმ "მწიგნობართუხუცესი"
საყვარელი ენა C++, C#
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 113
რეგისტრაციის თარიღი 13.12.2019