ლაშა გაბელაშვილი


ქალაქი ქუთაისი
სასწავლებელი კავკასიის უნივერსიტეტი
საყვარელი ენა c++
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 45
რეგისტრაციის თარიღი 23.12.2018