ლევანი ხაჩიძე


ქალაქი თბილისი
სასწავლებელი კავკასიის უნივერსიტეტი
საყვარელი ენა C++
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 102
რეგისტრაციის თარიღი 07.10.2019