ლაშა ქიტიაშვილი


ქალაქი თბილისი
სასწავლებელი თავისუფალი უნივერსიტეტი
საყვარელი ენა C++
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 3
რეგისტრაციის თარიღი 07.01.2019