გიგა ხიზანიშვილი


ქალაქი თბილისი
სასწავლებელი თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი
საყვარელი ენა Java, C++
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 38
რეგისტრაციის თარიღი 17.12.2018