გიგა ხიზანიშვილი


ქალაქი თბილისი
სასწავლებელი თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი
საყვარელი ენა C++
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 127
რეგისტრაციის თარიღი 17.12.2018