გიორგი კალანდაძე


ქალაქი თბილისი
სასწავლებელი თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი
საყვარელი ენა -
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 121
რეგისტრაციის თარიღი 17.12.2018