გურამი ქვრივიშვილი


ქალაქი -
სასწავლებელი CU
საყვარელი ენა -
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 27
რეგისტრაციის თარიღი 17.09.2019