გიორგი გვიჩიანი


ქალაქი თბილისი
სასწავლებელი კავკასიის უნივერსიტეტი
საყვარელი ენა -
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 22
რეგისტრაციის თარიღი 16.09.2021