გიორგი გვიჩიანი


ქალაქი თბილისი
სასწავლებელი კავკასიის უნივერსიტეტი
საყვარელი ენა მშობლიური
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 104
რეგისტრაციის თარიღი 16.09.2021