გიორგი ჩხაიძე


ქალაქი თბილისი
სასწავლებელი საჯარო სკოლა სსიპ ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის №199 საჯარო სკოლა
საყვარელი ენა ქართული
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 38
რეგისტრაციის თარიღი 15.12.2018