გიგა ანანიძე


ქალაქი ბათუმი
სასწავლებელი Batumi State University
საყვარელი ენა -
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 4
რეგისტრაციის თარიღი 25.12.2019