გიგა ანანიძე


ქალაქი ბათუმი
სასწავლებელი ქ.ბათუმის N9 საჯარო სკოლა
საყვარელი ენა -
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 3
რეგისტრაციის თარიღი 03.01.2019