ალექსანდრე გაბელაშვილი


ქალაქი თბილისი
სასწავლებელი საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
საყვარელი ენა C++, Java, Kotlin, SQL
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 0
რეგისტრაციის თარიღი 02.06.2019