ალექსანდრე გაბელაშვილი


ქალაქი -
სასწავლებელი აგრარული უნივერსიტეტი
საყვარელი ენა Java
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 0
რეგისტრაციის თარიღი 07.03.2019