დავით მემარნიშვილი


ქალაქი თბილისი
სასწავლებელი ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის N199 საჯარო სკოლა
საყვარელი ენა -
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 10
რეგისტრაციის თარიღი 26.12.2018