ვახო კოტორეიშვილი


ქალაქი თბილისი
სასწავლებელი თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი
საყვარელი ენა C++
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 0
რეგისტრაციის თარიღი 31.01.2020