ანრი სოღულაშვილი


ქალაქი -
სასწავლებელი კავკასიის უნივერსიტეტი
საყვარელი ენა -
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 49
რეგისტრაციის თარიღი 19.09.2021