ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 06.09.2019 11:17:55

ამოცანა: ვირუსები

მომხმარებელი: nika31

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 20.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;
int e,m;
int a,b,i,l[501][501],h,j,c,k,d;
int main()
{
  cin>>a>>b;
  for(i=1;i<=b;i++){
  	cin>>c>>d;
  	l[c][d]=1;
	}
	
	for(i=1;i<=a;i++){
		for(e=1;e<=a;e++){
			if(l[i][e]==1){
				l[i][e+1]=1;
				l[i+1][e]=1;
				l[i-1][e]=1;
				l[i][e-1]=1;
			}
		}
	m++;
	k=0;
	for(h=1;h<=a;h++){
		for(j=1;j<=a;j++){
			if(l[h][j]==0)k++;
		if(k>=1){
		h=a;j=a;}
		}
	}
	if(k==0){cout<<m;return 0;
	}
	}
  return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
5 1
2 3
გამომავალი მონაცემები
5
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
5 2
1 3
5 5
გამომავალი მონაცემები
5
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
6 3
1 2
1 4
1 6
გამომავალი მონაცემები
6
თქვენი პასუხი
6
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
6 5
2 2
2 5
4 4
6 2
6 5
გამომავალი მონაცემები
3
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
7 7
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
გამომავალი მონაცემები
6
თქვენი პასუხი
6
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
50 1
3 5
გამომავალი მონაცემები
92
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
100 2
7 8
80 56
გამომავალი მონაცემები
104
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
200 6
12 11
26 37
55 183
125 48
186 189
39 199
გამომავალი მონაცემები
122
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
500 1
22 458
გამომავალი მონაცემები
935
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
500 10
250 260
45 307
49 485
397 8
163 20
5 10
308 59
308 60
122 486
199 283
გამომავალი მონაცემები
427
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO