ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 04.09.2019 01:57:19

ამოცანა: სამკუთხედის აგება

მომხმარებელი: Khizanag

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა//
// main.cpp
// Contests
//
// Created by Giga Khizanishvili on 4/5/19.
// Copyright © 2019 Giga Khizanishvili. All rights reserved.
//

#include <iostream>
#include <map>
#include <stack>
#include <string>
#include <queue>

using namespace std;

int main(int argc, const char * argv[]) {
  vector<int> v(3);
  for(int i = 0; i < 3; i++)
    cin >> v[i];
  sort(v.begin(), v.end());
  if(v[0] + v[1] > v[2])
    cout << "YES" << endl;
  else
    cout << "NO" << endl;
  return 0;
}
PROB_cpp_UID55PID42_22f7ce/main.cpp: In function 'int main(int, const char**)':
PROB_cpp_UID55PID42_22f7ce/main.cpp:21:28: error: 'sort' was not declared in this scope
   sort(v.begin(), v.end());
              ^