ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 01.09.2019 20:23:10

ამოცანა: ჩაკეტილი არეები

მომხმარებელი: Vato1chachanidze

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 20.0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
string s;
int k,l,m,a[10000];
int main() {
 cin>>s;
 for(k=0;k<=s.length()-1;k++){
  if((int(s[k])-96==4)||(int(s[k])-96==6)||(int(s[k])-96==9)||(int(s[k])-96==0)){
  m++;
  };
  if(int(a[k])-96==8)
  m=m+2;
 }
 cout<<m;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
1488
გამომავალი მონაცემები
5
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
371
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1000
გამომავალი მონაცემები
3
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1234567890
გამომავალი მონაცემები
6
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
888888888888888
გამომავალი მონაცემები
30
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
137557311357
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
6969696969
გამომავალი მონაცემები
10
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
4545454545
გამომავალი მონაცემები
5
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
869869
გამომავალი მონაცემები
8
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1248987786
გამომავალი მონაცემები
9
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
NO