ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 28.08.2019 15:42:09

ამოცანა: პალინდრომის შედგენა

მომხმარებელი: Basty

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 10.0 ქულა#include<iostream>
using namespace std;
int m,n,x,c,v=0,i,o,u,a,b;
string s,d,f;
main(){
cin>>s;
n=s.size();
for(i=0; i<n; i++){
  for(o=1; o<n; o++){
    if(s[i]==s[o]) {x++; s=s.erase(o);}

  }
}
if(n/2==x) cout<<"YES"<<endl; else cout<<"NO"<<endl;

}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
TARTAROZZ
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
PARADISE
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
QQWERTYUIOPLKJHGFDSAZXCVBNM
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
QQWERTYUIOPLKJHGFDSAQQWERTYUIOPLKJHGFDSA
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBBBBBBBBBBBB
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
QWERTYQWERTYQWERTYQWERTYQWERTYQWERTYQWERTYQWERTYQWERTYQWERTYZ
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
QAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
X
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
DGDGDGDGFHGJHGFDSSDFGHJKHGFDSDFGHJGFDSRB
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO