ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 25.08.2019 21:11:08

ამოცანა: ტურისტი

მომხმარებელი: Vato1chachanidze

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 20.0 ქულა#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
int k,w,a1,a2,a3,b1,b2,b3,r,t,q,a[10];
int main() {
 cin>>k>>w>>a1>>b1>>a2>>b2>>a3>>b3;
 a[1]=a1+a2;
 a[2]=a1+a3;
 a[3]=a2+a3;
 sort(a+1,a+4);
 if(a[3]>=k) r=3;
 if(a[2]>=k) r=2;
 if(a[1]>=k) r=1;
 if(a[1]<k){
  cout<<"0";
  return 0;
 }
 a[4]=b1+b2;
 a[5]=b1+b3;
 a[6]=b2+b3;
 sort(a+4,a+7);
 if(a[6]<=w) t=3;
 if(a[5]<=w) t=2;
 if(a[4]<=w) t=1;
 if(a[4]>w) {
  cout<<"0";
  return 0;
 }
 q=r-t;
 
 cout<<q+1;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
5 5
5 5 10 10 10 10
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
15 30
10 15 10 15 10 15
გამომავალი მონაცემები
7
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
9 9
3 4 2 4 4 5
გამომავალი მონაცემები
3
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
7 3
1 2 1 7 2 5
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
12 3
2 11 5 13 2 8
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3 1
2 5 4 3 1 3
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
9 1
7 7 8 5 10 11
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
12 10
5 6 6 7 4 6
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
9 23
9 11 2 3 3 9
გამომავალი მონაცემები
6
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
10 18
8 10 9 10 10 10
გამომავალი მონაცემები
5
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
NO