ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 05.08.2019 19:43:01

ამოცანა: ლამაზი მწკრივი

მომხმარებელი: Sabamak

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულაacaunti gamitexes... mgoni jobia ufro kargi paroli shevarchio.. momexmaret parolis sherchevashi ra...
PROB_cpp_UID48PID10_71e6d9/main.cpp:1:1: error: 'acaunti' does not name a type
 acaunti gamitexes... mgoni jobia ufro kargi paroli shevarchio.. momexmaret parolis sherchevashi ra...
 ^~~~~~~