ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 05.08.2019 19:23:13

ამოცანა: ლამაზი მწკრივი

მომხმარებელი: Sabamak

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულაgamitexes acaunti...
PROB_cpp_UID48PID10_241fb2/main.cpp:1:1: error: 'gamitexes' does not name a type
 gamitexes acaunti...
 ^~~~~~~~~