ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 05.08.2019 16:56:00

ამოცანა: შოკოლადის გაყოფა

მომხმარებელი: ioane

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულაa = int(input("enter a: "))
b = int(input("enter b: "))
k = int(input("enter k: "))
kub_raod  =  a * b
if kub_raod%k == 0:
   print("YES")
   print(kub_raod/k)
else:
   print("NO")
   
PROB_cpp_UID539PID124_07771e/main.cpp:1:1: error: 'a' does not name a type
 a = int(input("enter a: "))
 ^