ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 04.08.2019 02:01:14

ამოცანა: სტრიქონის გაშლა

მომხმარებელი: magda_lomsadze

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულაusing namespace std;
int x,a,b,c,i;
char y;
string word,ff;
int main (){
  cin>>word;
  for (i=0; i<word.size(); i++){
    if (word[i]>57) {cout<<word[i];
    continue;}
    if (word[i]>47 && word[i]<58 && word[i+1]>47 && word[i+1]<58){
      for (int j=0; j<(word[i]-48)*10+word[i+1]; j++){
        cout<<word[i+2];
      }
      {i+2; continue;}
    }
    if (word[i]>47 && word[i]<58 && word[i+1]>58) {
      for (int j = 0; j < word[i] - 48; j++) {
        cout << word[i + 1];
      }
      i++;
    }
  }
}
PROB_cpp_UID4PID155_68a43f/main.cpp:4:1: error: 'string' does not name a type
 string word,ff;
 ^~~~~~
PROB_cpp_UID4PID155_68a43f/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID4PID155_68a43f/main.cpp:6:5: error: 'cin' was not declared in this scope
   cin>>word;
   ^~~
PROB_cpp_UID4PID155_68a43f/main.cpp:6:10: error: 'word' was not declared in this scope
   cin>>word;
     ^~~~
PROB_cpp_UID4PID155_68a43f/main.cpp:8:26: error: 'cout' was not declared in this scope
     if (word[i]>57) {cout<<word[i];
             ^~~~
PROB_cpp_UID4PID155_68a43f/main.cpp:12:17: error: 'cout' was not declared in this scope
         cout<<word[i+2];
         ^~~~
PROB_cpp_UID4PID155_68a43f/main.cpp:18:17: error: 'cout' was not declared in this scope
         cout << word[i + 1];
         ^~~~