ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 28.06.2019 14:33:58

ამოცანა: მსგავსება და განსხვავება

მომხმარებელი: donsaba

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#firstName = set([ch for ch in input()])
#secondName = set([ch for ch in input()])
s1 = input()
s2 = input()

firstName = set()
secondName = set()

for item in s1:
    firstName.add(item)
for item in s2:
    secondName.add(item)

common = len(firstName.intersection(secondName))-1
diff = len(firstName.difference(secondName)) + len(secondName.difference(firstName))

print(common,diff)
sh: 1: cannot open PROB_python3_UID432PID76_c6dd3c_input.txt: No such file