ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 26.06.2019 18:45:48

ამოცანა: sum25

მომხმარებელი: GuRgEnA

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include<iostream>
using namespace std;
int i,a[10],k,s,j,m;
int main()
{
	for(i=0;i<7;i++) {cin>>a[i]; if(a[i]==0) a[i]=10;}
	k=1<<7;
	for(i=k-1;i>=0;i--)
	{
		s=0;
		for(j=0;j<7;j++)
		if(i&(1<<j)) s=s+a[j];
		if(s==25) m++;
	}
	cout<<m;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
5 0 1 5 4 3 7
გამომავალი მონაცემები
5
თქვენი პასუხი
5
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
4 3 7 1 1 5 4
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7 5 1 5 4 6 0
გამომავალი მონაცემები
3
თქვენი პასუხი
3
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
0 1 5 8 4 4 7
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3 3 4 7 4 8 0
გამომავალი მონაცემები
8
თქვენი პასუხი
8
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
0 1 3 5 8 2 7
გამომავალი მონაცემები
5
თქვენი პასუხი
5
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
6 6 0 3 5 0 2
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
8 6 5 0 0 7 1
გამომავალი მონაცემები
5
თქვენი პასუხი
5
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
8 2 1 1 4 8 8
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5 2 0 8 2 2 6
გამომავალი მონაცემები
7
თქვენი პასუხი
7
ჩეკერის პასუხი
YES