ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 26.06.2019 18:23:11

ამოცანა: გამრავლება

მომხმარებელი: baniko

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int n, a,b ;
main(){

  cin >> n;
  a=(n/10)*(n%10);
 b=(a/100)*(n%100)
if (a>b) cout<<a; else cout<<b;
PROB_cpp_UID283PID26_41284f/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID283PID26_41284f/main.cpp:9:1: error: expected ';' before 'if'
 if (a>b) cout<<a; else cout<<b;
 ^~
PROB_cpp_UID283PID26_41284f/main.cpp:9:19: error: 'else' without a previous 'if'
 if (a>b) cout<<a; else cout<<b;
          ^~~~
PROB_cpp_UID283PID26_41284f/main.cpp:9:31: error: expected '}' at end of input
 if (a>b) cout<<a; else cout<<b;
                ^