ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 26.06.2019 18:14:01

ამოცანა: გამრავლება

მომხმარებელი: baniko

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int n, a,b ;
main(){
if (35*8>3*58)cout<<35; else
if (35*8<3*58)cout<<58; else
cout<<58

}
PROB_cpp_UID283PID26_e72fec/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID283PID26_e72fec/main.cpp:9:1: error: expected ';' before '}' token
 }
 ^