ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 17.06.2019 13:31:18

ამოცანა: ბოულინგი

მომხმარებელი: omari

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int A[350][350],N,i,j;
main {
	cin>>N;
		for (i=0;i<n;i++)
		{
			for (j=0;j<=i;j++)
			{
				cin>>A[i][j];
			}
		}
		for (i=N-2;i>=0;i--)
		{
			for (j=0;j<i;j++)
			{
				A[i][j]=a[i][j]+max(A[i+1][j],A[i+1][j+1]);
			}
		}
		cout<<A[0][0];
}
PROB_cpp_UID83PID74_fd20b4/main.cpp:4:1: error: 'main' does not name a type
 main {
 ^~~~