ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 16.06.2019 13:49:27

ამოცანა: კლებადი უბნები

მომხმარებელი: Rogavactive

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
#include <stdlib.h>

using namespace std;

int main(){
  long input;
  cin>>num;
  int repLen = 0;
  int result = 0;
  int last = 10;
  while(num>0){
    int rem = num%10;
    if(rem>last){
      repLen++;
    }else{
      if(repLen>1){
        result++;
      }
      repLen = 0;
    }
    last = rem;
    num = num/10;
  }
  cout<<result<<endl;
  return 0;
}
PROB_cpp_UID534PID145_830ccb/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID534PID145_830ccb/main.cpp:8:10: error: 'num' was not declared in this scope
   cin>>num;
     ^~~