ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 16.06.2019 13:42:03

ამოცანა: კლებადი უბნები

მომხმარებელი: mariam_ts

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>

int numPartitions(long num) {
  int res = 0;
  int curVal = -1;
  int curLength = 0;
  while(num > 9) {
    if(num % 10 > curval) {
      curLength++;
      
    } else {
      if(curLength > 2) {
        res++;
      }
    }
    curVal = num % 10;
    num /= 10;
  }
  return res;
}

int main() {
  long num;
  cin>>num;
  cout<<numPartitions(num)<<endl;
  return 0;
}
PROB_cpp_UID501PID145_506d92/main.cpp: In function 'int numPartitions(long int)':
PROB_cpp_UID501PID145_506d92/main.cpp:8:23: error: 'curval' was not declared in this scope
     if(num % 10 > curval) {
            ^~~~~~
PROB_cpp_UID501PID145_506d92/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID501PID145_506d92/main.cpp:24:5: error: 'cin' was not declared in this scope
   cin>>num;
   ^~~
PROB_cpp_UID501PID145_506d92/main.cpp:24:5: note: suggested alternative:
In file included from PROB_cpp_UID501PID145_506d92/main.cpp:1:0:
/usr/include/c++/6/iostream:60:18: note:  'std::cin'
  extern istream cin; /// Linked to standard input
         ^~~
PROB_cpp_UID501PID145_506d92/main.cpp:25:5: error: 'cout' was not declared in this scope
   cout<<numPartitions(num)<<endl;
   ^~~~
PROB_cpp_UID501PID145_506d92/main.cpp:25:5: note: suggested alternative:
In file included from PROB_cpp_UID501PID145_506d92/main.cpp:1:0:
/usr/include/c++/6/iostream:61:18: note:  'std::cout'
  extern ostream cout; /// Linked to standard output
         ^~~~
PROB_cpp_UID501PID145_506d92/main.cpp:25:31: error: 'endl' was not declared in this scope
   cout<<numPartitions(num)<<endl;
                ^~~~
PROB_cpp_UID501PID145_506d92/main.cpp:25:31: note: suggested alternative:
In file included from /usr/include/c++/6/iostream:39:0,
         from PROB_cpp_UID501PID145_506d92/main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/ostream:590:5: note:  'std::endl'
   endl(basic_ostream<_CharT, _Traits>& __os)
   ^~~~