ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 13.06.2019 12:18:12

ამოცანა: უცნაური ლიფტი

მომხმარებელი: omari

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int m,n;
string m;
main ()
{
  cin>>m;
  for (int i=0;i<m.size();i++)
  {
    int n=1;
    if (m[i]==u) n++;
    else n--;
  }
  cout<<n;
}
PROB_cpp_UID83PID158_c440c1/main.cpp:4:8: error: conflicting declaration 'std::__cxx11::string m'
 string m;
    ^
PROB_cpp_UID83PID158_c440c1/main.cpp:3:5: note: previous declaration as 'int m'
 int m,n;
   ^
PROB_cpp_UID83PID158_c440c1/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID83PID158_c440c1/main.cpp:8:22: error: request for member 'size' in 'm', which is of non-class type 'int'
   for (int i=0;i<m.size();i++)
           ^~~~
PROB_cpp_UID83PID158_c440c1/main.cpp:11:16: error: invalid types 'int[int]' for array subscript
     if (m[i]==u) n++;
        ^
PROB_cpp_UID83PID158_c440c1/main.cpp:11:19: error: 'u' was not declared in this scope
     if (m[i]==u) n++;
          ^