ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 12.06.2019 13:12:00

ამოცანა: შეტყობინების დაშიფვრა

მომხმარებელი: arjevanidzeS

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int c,d,i;
string a,b;
main () {
	getline(cin,a);
	getline(cin,b);
	for (i=0;i<b.size();i++) {
		
	if (b[i]<91 && b[i]!=' ')
	b[i]=toupper(a[b[i]-65]);
		
	if (b[i]>91) 
	b[i]=a[b[i]-97];
	}
	cout<<b;
	
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
eydbkmiqugjxlvtzpnwohracsf
Kifq oua zarxa suar bti yaagrj fa xtfgrj
გამომავალი მონაცემები
Jump the fence when you seeing me coming
თქვენი პასუხი
Jump the fence when you seeing me coming
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
pbhiyokezquavgwjftlrdxscmn
Xfmht yh
გამომავალი მონაცემები
Cover me
თქვენი პასუხი
Cover me
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
pksloghvauenjtyqbmdwczrxif
Le rkknylf nelyfgn cyluk ngk reel yc zjdd
გამომავალი მონაცემები
No meeting tonight since the moon is full
თქვენი პასუხი
No meeting tonight since the moon is full
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
xeqdbjorktpnvhzmfsguwyalic
Kxbwrb ehyls rgpb rlwzir jglysnj Ub sbj HBWX NTLSHV wj jnb pbbjylsr
გამომავალი მონაცემები
Please bring some snacks tonight We get REAL HUNGRY at the meetings
თქვენი პასუხი
Please bring some snacks tonight We get REAL HUNGRY at the meetings
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
cuzwfsibqjmvgrynpdxhalotek
Dy kbfx fxwq kyyxgpm vgzy xtgf  Eunkyn Jwtp gf myxxgpm duo xww fbfqgagwbf
გამომავალი მონაცემები
We must stop meeting like this  Farmer John is getting way too suspicious
თქვენი პასუხი
We must stop meeting like this  Farmer John is getting way too suspicious
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
fcgwnqbmkuprliasyjdhvoexzt
Nz np svew ztwe Dw ptomm glwoi avl alwwsvh ve Pjesoq ztw Avjlzwwezt
გამომავალი მონაცემები
It is done then We shall break for freedom on Sunday the Fourteenth
თქვენი პასუხი
It is done then We shall break for freedom on Sunday the Fourteenth
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
yimnfqejwxvpgourclhktszdab
Sni cyda cnpg qyd ano pgqpobu Ig usbdt ig sykg ndra y egi sodxpgx sgpg
გამომავალი მონაცემები
How many more can you recruit We think we have only a few hundred here
თქვენი პასუხი
How many more can you recruit We think we have only a few hundred here
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
hnakcvlrqtixwugmdozjfpsbye
Ukbcggy c wzenhz mcy jr erppnbkecjz Br rbz mkgg zfzh ukonhz rnj jakw pzwwcoz
გამომავალი მონაცემები
Finally a secure way to communicate No one will ever figure out this message
თქვენი პასუხი
Finally a secure way to communicate No one will ever figure out this message
ჩეკერის პასუხი
YES