ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 12.06.2019 12:20:29

ამოცანა: გზის სწორი ნაწილი

მომხმარებელი: s_edisherashvili

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int n,a=0,b=0,c=-1,x,i;
main() {
  cin>>n;
  for(i = 0; i < n; i++ ) {
   cin>>x;
   if (x==c) h++; else b=1;
   if (b>a) a=b;
   c=x;
  }
  cout<<a<<endl;
}
PROB_cpp_UID82PID57_753631/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID82PID57_753631/main.cpp:8:17: error: 'h' was not declared in this scope
    if (x==c) h++; else b=1;
         ^