ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 10.06.2019 15:34:24

ამოცანა: მარტივი რიცხვების ჯამი

მომხმარებელი: student

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int prime(int n);
int  main()
{
	int n;
	cin >> n;
	cout << prime(n);
}

int prime(int n)
{
	int num = 0;
	bool prime;
	for(int i = 2; i <= n; i++)
	{
		prime = true;
		for(int j = 2; j < i; j++)
		{
			if(i % j == 0)
			{
				prime = false;
				break;
			}
		}
		if(prime)
		{
			num ++;
		}
	}
	return num;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
24
გამომავალი მონაცემები
17
თქვენი პასუხი
9
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
31
გამომავალი მონაცემები
36
თქვენი პასუხი
11
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
184
გამომავალი მონაცემები
100
თქვენი პასუხი
42
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
854
გამომავალი მონაცემები
348
თქვენი პასუხი
147
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
9601
გამომავალი მონაცემები
4402
თქვენი პასუხი
1185
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
37138
გამომავალი მონაცემები
17266
თქვენი პასუხი
3935
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
43126
გამომავალი მონაცემები
32383
თქვენი პასუხი
4505
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
46861
გამომავალი მონაცემები
41237
თქვენი პასუხი
4842
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
48408
გამომავალი მონაცემები
36805
თქვენი პასუხი
4979
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
49459
გამომავალი მონაცემები
6910
თქვენი პასუხი
5082
ჩეკერის პასუხი
NO