ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.06.2019 18:35:23

ამოცანა: უმცირესი სხვაობა

მომხმარებელი: idkidk

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულაserynjryjcfg
PROB_cpp_UID531PID110_e5b01f/main.cpp:1:1: error: 'serynjryjcfg' does not name a type
 serynjryjcfg
 ^~~~~~~~~~~~