ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.06.2019 17:22:30

ამოცანა: ყველაზე მეტჯერ

მომხმარებელი: idkidk

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულაooo
PROB_cpp_UID531PID130_8a27ca/main.cpp:1:1: error: 'ooo' does not name a type
 ooo
 ^~~