ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.06.2019 16:06:38

ამოცანა: ორი ლიფტი

მომხმარებელი: student

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int a,b,c,p,k;
int main() {
   cin>>a>>b>>c;
     if(c>a && c>b) { p=c-a; k=c-b; if(p>k) cout<<2;
                     else cout<<1; }
      else if(c>a && c<b) { p=c-a; k=b-c; if(p>k) cout<<2;
                     else cout<<1; }
      else if(c<a && c<b) { p=a-c; k=b-c; if(p>k) cout<<2;
                     else cout<<1; }
      else if(c<a && c>b) { p=a-c; k=c-b; if(p>k) cout<<2;
                     else cout<<1;}
      else if(a==b) cout<<1;
      else if(a==c) cout<<1;
      else if(b==c) cout<<2;
PROB_cpp_UID221PID47_179a06/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID221PID47_179a06/main.cpp:16:33: error: expected '}' at end of input
      else if(b==c) cout<<2;
                 ^