ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.06.2019 13:19:00

ამოცანა: პლეიოფი

მომხმარებელი: UGLimes10

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
 int a,c;
 int b,d;
 cin >> a>>b;
 cin >>c>>d;
 if(a+c>d+b){
 	cout<<"FIRST";
 }
 if(a+c<d+b){
 	cout<<"SECOND";
 }
 if(a+c=d+b){
 	if(b>c){
 		cout<<"SECOND";
	 }
	 if(c>b){
	 	cout<<"FIRST";
	 }
	 if(c=b){
	 	cout<<"PENALTY";
	 }
 	
 	
 	
 }
 
 
 
}
PROB_cpp_UID526PID75_2c7069/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID526PID75_2c7069/main.cpp:15:11: error: lvalue required as left operand of assignment
  if(a+c=d+b){
           ^