ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.06.2019 13:15:48

ამოცანა: კოდის კორექცია

მომხმარებელი: UG_LIMES_7

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{   int c;
int k=0;
	string a;
	cin >> a;
	int pirveli = 0;
	
	int sigr=a.length();
     
   for(int p=0;p<sigr/3;p++) {
      k=0;

	string b = a.substr(pirveli, 3);
	for(int i = 0; i < 3; i++)
	{
		 if(b[i]=='1') {
		 	k=k+1;
		 	}
		 
	}
	if(k>1) {
		cout << 1;
		
} if (k<=1){
	cout << 0;
}
pirveli=pirveli+3;

}
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
110111010001
გამომავალი მონაცემები
1100
თქვენი პასუხი
1100
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
000000000000000000
გამომავალი მონაცემები
000000
თქვენი პასუხი
000000
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
111111111111
გამომავალი მონაცემები
1111
თქვენი პასუხი
1111
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
011000000011010000101111011110000011010110010100111100100000
გამომავალი მონაცემები
10010011110101001000
თქვენი პასუხი
10010011110101001000
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
011110001011000100101111111001011001100011111001100011011011101110111111000011100110011110001100010101100001101100110000
გამომავალი მონაცემები
1101001110100110011111110101110001001010
თქვენი პასუხი
1101001110100110011111110101110001001010
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100100000011010001101010000000100100001100011011110100101110111011100010011100101100010010111101010011011001111100001110100101000010000101000001011100
გამომავალი მონაცემები
00010010000000111011110010100011011010010100010010
თქვენი პასუხი
00010010000000111011110010100011011010010100010010
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
111001001110101010100010100111011101111011011110100110111010111000010111010001100110010010101001110111000110100101001101001011011000111011101000011011110010100101001010011100011111111010110010001010000001000111001010001101110100100100011101010001000100111110100011001110101101100111101011010111000100
გამომავალი მონაცემები
1001100001111111011010010001001011010101011011101110010010111010000001000110001100001101011101110100
თქვენი პასუხი
1001100001111111011010010001001011010101011011101110010010111010000001000110001100001101011101110100
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები

გამომავალი მონაცემები
00110111001100011110000111001010011010111110110011010101101000100110010100001010100111000011100000010001001100100110111011101100111100111110101000001101101110010010011101000000000001111010100100001011
თქვენი პასუხი
00110111001100011110000111001010011010111110110011010101101000100110010100001010100111000011100000010001001100100110111011101100111100111110101000001101101110010010011101000000000001111010100100001011
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები

გამომავალი მონაცემები

თქვენი პასუხი

ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
010101010101010101010101010101010101010101010101010
გამომავალი მონაცემები
01010101010101010
თქვენი პასუხი
01010101010101010
ჩეკერის პასუხი
YES