ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.06.2019 13:10:25

ამოცანა: მაქსიმალური ქულა

მომხმარებელი: UGLimes_9

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
int n;
cin >> n;
int a;
cin >> a;
for (int n=3; n<=20;n++) {
  for (int a = 0; a <= 30; a++ ) {
    if (a==30) {
      cout << "YES";
    }
    else {
      cout << "NO";
    }
  }
}
  return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
5
24 17 26 30 19
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
NONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONOYESNONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONOYESNONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONOYESNONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONOYESNONO...
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
5
14 27 26 29 19
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONOYESNONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONOYESNONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONOYESNONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONOYESNONO...
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
17
16 26 25 29 19 5 14 27 30 30 19 25 14 23 26 29 30
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
NONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONOYESNONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONOYESNONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONOYESNONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONOYESNONO...
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
15
4 7 2 9 19 4 27 22 9 19 14 7 12 9 19
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONOYESNONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONOYESNONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONOYESNONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONOYESNONO...
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
20
4 7 22 9 19 14 7 12 9 19 2 9 19 4 27 12 18 25 29 18
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONOYESNONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONOYESNONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONOYESNONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONOYESNONO...
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
20
4 7 22 9 19 14 30 12 9 19 2 9 19 4 27 12 18 25 29 18
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
NONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONOYESNONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONOYESNONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONOYESNONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONOYESNONO...
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
20
4 30 22 9 19 30 7 12 9 19 30 9 19 4 27 12 18 25 29 30
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
NONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONOYESNONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONOYESNONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONOYESNONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONOYESNONO...
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
4
30 30 30 30
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
NONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONOYESNONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONOYESNONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONOYESNONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONOYESNONO...
ჩეკერის პასუხი
NO