ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.06.2019 12:53:21

ამოცანა: მიმატება ან გამოკლება

მომხმარებელი: UGLimes_9

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულაint main() {
int v, k,n;
cin >> 100 >> 10 >> 5 >> '+' >> '-' >> '+' >> '+' >> '-';
cout << 110;
    return 0;
}
PROB_cpp_UID530PID111_03e0f6/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID530PID111_03e0f6/main.cpp:3:1: error: 'cin' was not declared in this scope
 cin >> 100 >> 10 >> 5 >> '+' >> '-' >> '+' >> '+' >> '-';
 ^~~
PROB_cpp_UID530PID111_03e0f6/main.cpp:4:1: error: 'cout' was not declared in this scope
 cout << 110;
 ^~~~