ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.06.2019 12:24:43

ამოცანა: K-დომინო

მომხმარებელი: UGLIMES_4

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int main (){
for( int t = 0; t <= 6; ++t ) {
    for( int b = t; b <= 6; ++b ) {
      std::cout << "(" << t << "," << b << ")\n";
    }
  }
  return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
6
გამომავალი მონაცემები
28
თქვენი პასუხი
(0,0)
(0,1)
(0,2)
(0,3)
(0,4)
(0,5)
(0,6)
(1,1)
(1,2)
(1,3)
(1,4)
(1,5)
(1,6)
(2,2)
(2,3)
(2,4)
(2,5)
(2,6)
(3,3)
(3,4)
(3,5)
(3,6)
(4,4)
(4,5)
(4,6)
(5,5)
(5,6)
(6,6)
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
11
გამომავალი მონაცემები
78
თქვენი პასუხი
(0,0)
(0,1)
(0,2)
(0,3)
(0,4)
(0,5)
(0,6)
(1,1)
(1,2)
(1,3)
(1,4)
(1,5)
(1,6)
(2,2)
(2,3)
(2,4)
(2,5)
(2,6)
(3,3)
(3,4)
(3,5)
(3,6)
(4,4)
(4,5)
(4,6)
(5,5)
(5,6)
(6,6)
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
99
გამომავალი მონაცემები
5050
თქვენი პასუხი
(0,0)
(0,1)
(0,2)
(0,3)
(0,4)
(0,5)
(0,6)
(1,1)
(1,2)
(1,3)
(1,4)
(1,5)
(1,6)
(2,2)
(2,3)
(2,4)
(2,5)
(2,6)
(3,3)
(3,4)
(3,5)
(3,6)
(4,4)
(4,5)
(4,6)
(5,5)
(5,6)
(6,6)
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
500
გამომავალი მონაცემები
125751
თქვენი პასუხი
(0,0)
(0,1)
(0,2)
(0,3)
(0,4)
(0,5)
(0,6)
(1,1)
(1,2)
(1,3)
(1,4)
(1,5)
(1,6)
(2,2)
(2,3)
(2,4)
(2,5)
(2,6)
(3,3)
(3,4)
(3,5)
(3,6)
(4,4)
(4,5)
(4,6)
(5,5)
(5,6)
(6,6)
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1008
გამომავალი მონაცემები
509545
თქვენი პასუხი
(0,0)
(0,1)
(0,2)
(0,3)
(0,4)
(0,5)
(0,6)
(1,1)
(1,2)
(1,3)
(1,4)
(1,5)
(1,6)
(2,2)
(2,3)
(2,4)
(2,5)
(2,6)
(3,3)
(3,4)
(3,5)
(3,6)
(4,4)
(4,5)
(4,6)
(5,5)
(5,6)
(6,6)
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
15327
გამომავალი მონაცემები
117481456
თქვენი პასუხი
(0,0)
(0,1)
(0,2)
(0,3)
(0,4)
(0,5)
(0,6)
(1,1)
(1,2)
(1,3)
(1,4)
(1,5)
(1,6)
(2,2)
(2,3)
(2,4)
(2,5)
(2,6)
(3,3)
(3,4)
(3,5)
(3,6)
(4,4)
(4,5)
(4,6)
(5,5)
(5,6)
(6,6)
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
77777
გამომავალი მონაცემები
3024747531
თქვენი პასუხი
(0,0)
(0,1)
(0,2)
(0,3)
(0,4)
(0,5)
(0,6)
(1,1)
(1,2)
(1,3)
(1,4)
(1,5)
(1,6)
(2,2)
(2,3)
(2,4)
(2,5)
(2,6)
(3,3)
(3,4)
(3,5)
(3,6)
(4,4)
(4,5)
(4,6)
(5,5)
(5,6)
(6,6)
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
898736
გამომავალი მონაცემები
403864546953
თქვენი პასუხი
(0,0)
(0,1)
(0,2)
(0,3)
(0,4)
(0,5)
(0,6)
(1,1)
(1,2)
(1,3)
(1,4)
(1,5)
(1,6)
(2,2)
(2,3)
(2,4)
(2,5)
(2,6)
(3,3)
(3,4)
(3,5)
(3,6)
(4,4)
(4,5)
(4,6)
(5,5)
(5,6)
(6,6)
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
9617809
გამომავალი მონაცემები
46251139406955
თქვენი პასუხი
(0,0)
(0,1)
(0,2)
(0,3)
(0,4)
(0,5)
(0,6)
(1,1)
(1,2)
(1,3)
(1,4)
(1,5)
(1,6)
(2,2)
(2,3)
(2,4)
(2,5)
(2,6)
(3,3)
(3,4)
(3,5)
(3,6)
(4,4)
(4,5)
(4,6)
(5,5)
(5,6)
(6,6)
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
97038875
გამომავალი მონაცემები
4708271776191126
თქვენი პასუხი
(0,0)
(0,1)
(0,2)
(0,3)
(0,4)
(0,5)
(0,6)
(1,1)
(1,2)
(1,3)
(1,4)
(1,5)
(1,6)
(2,2)
(2,3)
(2,4)
(2,5)
(2,6)
(3,3)
(3,4)
(3,5)
(3,6)
(4,4)
(4,5)
(4,6)
(5,5)
(5,6)
(6,6)
ჩეკერის პასუხი
NO