ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 07.06.2019 20:12:48

ამოცანა: ფაქტორიალი

მომხმარებელი: Kala

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულაimport java.math.BigInteger;
import java.util.Scanner;

public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner s = new Scanner(System.in);
  
    int n = s.nextInt();
    String fact = factorial(n);
    System.out.println(fact);
  }

  public static String factorial(int n) {
    BigInteger fact = new BigInteger("1");
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
      fact = fact.multiply(new BigInteger(i + ""));
    }
    return fact.toString();
  }
}
PROB_cpp_UID58PID85_fad72f/main.cpp:1:1: error: 'import' does not name a type
 import java.math.BigInteger;
 ^~~~~~
PROB_cpp_UID58PID85_fad72f/main.cpp:2:1: error: 'import' does not name a type
 import java.util.Scanner;
 ^~~~~~
PROB_cpp_UID58PID85_fad72f/main.cpp:4:1: error: expected unqualified-id before 'public'
 public class Main {
 ^~~~~~