ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 05.06.2019 22:40:23

ამოცანა: ორი უდიდესის ნამრავლი

მომხმარებელი: Vato1chachanidze

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int a,b,c;
int main(){
  cin>>a>>b>>c;
  if((a>=b)&&(b>=c)) {cout<<a*b;return 0;};
  if((c>=a)&&(a>=b)) {cout<<c*a;return 0;};
  if ((c>=b)&&(b>=a)) {cout<<c*b;return 0;};
  if((b>=c)&&(c>=a)){cout<<b*c;return 0;};
  if((b>=a)&&(a>=c)){cout<<b*a;return 0;
}
PROB_cpp_UID176PID39_076a13/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID176PID39_076a13/main.cpp:11:1: error: expected '}' at end of input
 }
 ^